Arvonlisäveron vähennysrajoitukset

13.12.2021 HM 0 .

Arvonlisäverolain pääsäännön mukaan verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaansa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan arvonlisäveron. Vähennyksen edellytyksenä siis on, että tavara tai palvelu on hankittu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten.

Mikäli hankittua tavaraa tai palvelua käytetään myös muussa kuin arvonlisäverollisessa toiminnassa, on vähennysoikeus vain arvonlisäverollista käyttöä vastaavasta osuudesta. Vähennystä ei voi tehdä lainkaan, jos hankinta on tehty yrityksen sellaiseen toimintaan, joka ei ole arvonlisäverollista. Luonnollisesti vähennysoikeutta ei ole myöskään silloin, kun hankinta ei tule yrityksen käyttöön, vaan esimerkiksi yrittäjän tai yrityksen henkilökunnan yksityiseen käyttöön.

Yleistä arvonlisäveron vähennysoikeutta on tietyissä tilanteissa rajoitettu. Vähennystä ei arvonlisäverolain mukaan saa tehdä, kun hankinta koskee verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa asuntona, lastentarhana, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävää kiinteistöä sekä siihen tai sen käyttöön liittyviä tavaroita ja palveluja.

Vähennysoikeutta ei myöskään ole verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyvien tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Myös edustustarkoitukseen käytettävät tavarat ja palvelut on rajattu kokonaan vähennysoikeuden ulkopuolelle.

Myös henkilöautot, moottoripyörät, matkailuperävaunut, rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut vesialukset sekä sellaiset ilma-alukset, joiden suurin sallittu lähtömassa on enintään 1550 kg, on suljettu vähennysoikeuden ulkopuolelle. Vähennysrajoitus koskee myös näihin hyödykkeisiin tai niiden käyttöön liittyviä tavaroita ja palveluja.

Rajoitus ei kuitenkaan koske ajoneuvoa tai alusta, joka on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi taikka käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen. Rajoitus ei myöskään koske henkilöautoa, joka on hankittu yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Henkilöauton osalta on muistettava, että sen vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa kokonaan arvonlisäveron vähennysoikeuden. Mutta jos kyseessä on yrityksen arvonlisäverolliseen toimintaan hankittu paketti- tai kuorma-auto, ei vähennysoikeuden rajoitus koske sitä. Jos paketti- tai kuorma-autoa kuitenkin käytetään myös muuhun tarkoitukseen, saa arvonlisäverosta vähentää vain sen osuuden, joka kohdistuu vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan.

Mikäli vähennysoikeus on ajoneuvon osalta olemassa, tulee sen käytöstä pitää verohallinnon ohjeen mukaista ajopäiväkirjaa. Siihen on merkittävä päivittäin matkojen alkamis- ja päättymisaika sekä -paikka, ajoreitti, matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa, matkan pituus sekä ajon tarkoitus. Ajopäiväkirjan avulla voidaan todeta, mikä on ollut liiketoimintaan liittyvien ajojen ja yksityisajojen osuus matkoista. Ajopäiväkirjat on säilytettävä yrityksen muun kirjanpitoaineiston joukossa.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies

Lue lisää: Edustusta, markkinointia vai neuvottelua