Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu

14.12.2023 HM 0 .

Lue myös: Uudeksi ALV-alarajaksi 20.000 euroa

Arvonlisäveron alarajahuojennus on ollut verohelpotus niille alv-rekisteriin kuuluville yrittäjille ja yrityksille, joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30.000 euroa. EU-direktiivin muutoksen myötä jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alarajahuojennuksen kaltaisia asteittaisia verohelpotuksia on kuitenkin poistumassa 1.1.2025 alkaen.

Hallituksen esitysluonnos arvonlisäverolain muuttamisesta on nyt asetettu lausuntokierrokselle. Esitysluonnoksen mukaisesti alarajahuojennus siis poistetaan vuoden 2025 alussa. Sen sijaan odotettua arvonlisäverovelvollisuuden alarajan korotusta ei luonnokseen sisälly. Tämä on varsin valitettavaa erityisesti niiden pienten yritysten kannalta, joiden liikevaihto on yli 15.000 euroa mutta alle 30.000 euroa. Esitysluonnoksen mukaan näitä yrityksiä on noin 30 000 eli huomattava määrä.

Alarajahuojennuksen poistaminen lisää huojennusta nykyisin saaneiden yritysten arvonlisäverorasitetta. Pienten yritysten ei ole aina mahdollista siirtää kasvanutta verorasitusta täysimääräisenä hintoihin, jolloin se jää yritykselle lopulliseksi kustannukseksi. Verorasitteen kasvu koskee varsinkin sellaisia yrityksiä, joiden arvonlisäverolliset ostot ovat vähäisiä myyntiin nähden. Alarajahuojennuksen poistuminen rasittaakin erityisesti työvoimavaltaisia pienyrityksiä.

Nykyisin alv-rekisterissä on myös vapaaehtoisesti noin 18 000 sellaista yritystä, joiden liikevaihto on jäänyt alle 15.000 euron ja jotka eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ovat saaneet huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin. Huojennuksen poistuessa näistä yrityksistä ainakin ne, joiden myynnistä suoritettava vero ylittää vähennettävän veron, luopunevat rekisteröinnistä. Tällöin ne menettävät mahdollisuuden vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron. Näidenkin yritysten verorasitus tulee siis kasvamaan.

Verottomuuden edellytyksenä otettaisiin jatkossa huomioon elinkeinonharjoittajan liikevaihto nykyistä pidemmältä ajanjaksolta. Kuluvan kalenterivuoden lisäksi otettaisiin huomioon edeltävän kalenterivuoden liikevaihto. Verottomuutta ei siis voisi soveltaa, vaikka kuluvan kalenterivuoden liikevaihto jäisi alle 15.000 euron, mikäli edeltävän kalenterivuoden liikevaihto on ylittänyt raja-arvon.

Esitysluonnokseen sisältyy verovelvollisuuden alarajan soveltamisen muutos myös siten, että velvollisuus rekisteröityä takautuvasti poistettaisiin. Velvollisuus suorittaa veroa alkaisi siten jatkossa vasta verovelvollisuuden alarajan ylittämisajankohdasta lukien.

Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Lakia sovellettaisiin myös lain voimaantulon jälkeiseen tilikauden osaan, jos tilikausi on alkanut ennen lain voimaantuloa. Huojennuksen kumoaminen koskisi siten lain voimaantulon jälkeistä tilikauden osaa, jos tilikausi olisi alkanut ennen lain voimaantuloa. Verovelvollisella olisi kuitenkin oikeus saada alarajahuojennus lain voimaantuloa edeltävältä tilikauden osalta tilitettävästä verosta.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies

Lue lisää:
Arvonlisäveron alarajahuojennus
Luonnos hallituksen esitykseksi