Arvonlisäverokantoja korotetaan

28.6.2024 HM 0 .

Eduskunnan täysistunnossa 19.6.2024 hyväksyttiin uudeksi arvonlisäveron yleiseksi verokannaksi 25,5 prosenttia 1.9.2024 alkaen. Lakimuutoksen lopullisesta hyväksymisestä päätettiin täysistunnossa 28.6.2024.

Uutta verokantaa sovelletaan kaikkiin niihin tavaroihin ja palveluihin, joihin nyt sovelletaan 24 prosentin verokantaa. Tämä muutos tulee siis voimaan jo 1.9.2024 eli siirtymäaika on todella lyhyt.

Lainsäädäntösuunnitelman mukaan hallitus antaa viikolla 39/2024 esitykset 10 prosentin verokannan nostamisesta 14 prosenttiin sekä makeisten ja suklaan verokannan nostamisesta 14 prosentista 25,5 prosenttiin. Nämä muutokset on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2025 alkaen, jolloin myös arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu ja verovelvollisuuden alaraja nousee 15.000 eurosta 20.000 euroon. Vain muutaman kuukauden välein arvonlisäverotukseen on siis tulossa hyvin merkittäviä muutoksia.

Verokannan soveltaminen ratkaistaan tavaran toimitushetken ja palvelun suorittamishetken mukaan. Mikäli tämä hetki on ennen muutoksen voimaantuloa, sovelletaan aiempaa verokantaa.

Yleisen arvonlisäverokannan osalta tämä tarkoittaa sitä, että jos tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu viimeistään 31.8.2024, käytetään nykyistä 24 prosentin verokantaa. Tavaran tai palvelun laskutushetkellä ei tällöin ole merkitystä, eli vaikka lasku lähetettäisiinkin vasta syyskuussa, käytetään edelleen nykyistä verokantaa. Myöskään vaikkapa tilausajankohdalla tai sopimuksentekohetkellä ei ole merkitystä verokannan soveltamiseen.

Tavaran toimittamisella tarkoitetaan tavaran luovuttamista ostajan haltuun. Palvelun suorittamisella tarkoitetaan puolestaan sitä hetkeä, jolloin palvelu on asiakkaan käytettävissä.

Yhteisöhankintojen ja maahantuonnin osalta on omat kohdistamisperiaatteensa, jotka on hyvä tarkistaa mikäli tällaisia osuu verokannan muutoshetkelle.

Ennakkomaksujen osalta ratkaisevaa on kuitenkin maksuhetki, jolla tarkoitetaan suorituksen kertymistä myyjälle. Jos suoritus on kertynyt ennen muutoksen voimaantuloa, sovelletaan aiempaa verokantaa. Tässäkään ennakkomaksun laskuttamisajankohdalla ei ole merkitystä, vaan esimerkiksi yleisen verokannan osalta voidaan soveltaa 24 prosentin verokantaa, mikäli myyjä on todella saanut maksun viimeistään 31.8.2024.

Jatkuvaluonteisessa tavaran tai palvelun myynneissä, joissa vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella, verokanta valitaan kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättymisen mukaan. Esimerkiksi vuokrauksessa, jossa veloitusjaksona on kalenterikuukausi, sovelletaan uutta verokantaa muutoksen voimaantulosta alkaen. Siten yleisen verokannan osalta on käytettävä 25,5 prosentin verokantaa syyskuun 2024 vuokrasta alkaen. Tässäkin poikkeuksena on ennakkoon maksetut vuokrat.

Siirtymäaika yleisen verokannan muuttumiseen on todella lyhyt ja yritysten on syytä selvittää hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa, että kaikki taloushallinnon järjestelmät ja niihin kuuluvat osiot toimivat oikein. Kirjanpito- ja laskutusohjelmistot sekä kassajärjestelmät ja verkkokauppa-alustat on tietenkin hyvä tarkistaa. Myös hinnastot ja hintalaput sekä sopimus-, lasku- ja kuittilomakkeet on tarvittaessa muutettava sekä mahdolliseen ohjeistamiseen ja tiedottamiseenkin on varattava aikaa.

Mikäli muutoksiin tarvitaan ulkopuolisen apua, niin se kannattaa tilata mahdollisimman pikaisesti, sillä palveluntarjoajat tulevat epäilemättä olemaan varsin kiireisiä. Varsinkin jos kyseessä on yrityksen omia tarpeita varten räätälöidystä järjestelmästä, johon palveluntarjoajia on saatavissa vain rajoitetusti, kannattaa olla liikkeellä ajoissa. Joissakin järjestelmissä voi myös nyt ensimmäistä kertaa verokantaan tuleva desimaaliluku tuottaa lisätyötä.

Yksityiskohtaisia ohjeita verokannan muuttumisesta on varmasti tulossa piakkoin. Verohallinnon ohjeistus on vielä tällä hetkellä varsin suppea, mutta toivottavasti jo kesäkuun aikana saadaan tarkemmat ohjeet. Melko kattavasti yleisen verokannan muuttumista on käsitelty Tilisanomien artikkelissa.

Heikki Mäkinen
varatuomari, neuvontalakimies

Lue lisää:
Tilisanomien artikkeli
Verohallinnon ohje
Uusi ALV-alaraja